Là một vật liệu có tính chất tốt, PU được sử dụng rộng rãi trong các môi trường và vị trí khác nhau.Trục với các loại cao su khác nhau có thể ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như sơn, gỗ, in ấn, …
Các tin khác

  Tấm silicone  (27/03/2018)
  Bi cao su  (09/02/2018)
  Con lăn bán nguyệt  (09/02/2018)
  Bánh đà cao su, PU  (09/02/2018)
  Lô, trục in cao su  (31/12/2017)
  Cao su tách xương cá  (26/12/2017)
  Joint cao su  (20/12/2017)


@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.