PU đàn hồi đổ rót có thể bọe lên các phôi, lõi kim loại với các quy cách khác nhau. Tủy thuộc vào vị trí sử dụng mà sản phẩm có độ cứng và các tính chất phù hợp.Nguyên liệu PU ở Cao Su Việt có dãy độ cứng trong khoảng 35 – 95 Shore A, đặc biệt đã thử nghiệm thành công PU mềm 0 Shore A. Với các trục khác nhau, sẽ sử dụng các nguyên liệu khác nhau phù hợp với mục đích, vị trí sử dụng và yêu cầu của khách hàng.
@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.