Đế PU là một sản phẩm đa dạng. Tùy thuộc vào vị trí sử dụng mà đế PU có quy cách, độ cứng và tính chất phù hợp.

Ngành bao bì lon có một số sản phẩm PU trong dây chuyền vận hành. Trong đó, bánh in là sản phẩm quan trọng trong công đoạn tráng phủ, bảo đảm bề mặt lon đẹp. Bánh in PU có khả năng chịu dung môi tốt, bề mặt đẹp nên có thể tạo nên chất lượng lớp phủ tốt. Ngoài ra, còn một số sản phẩm khác như dây cuaroa, đệm, …
@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.