Ngày 05/01, Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam (Casumina) đã đạt được thỏa thuận với đối tác Mỹ về việc xuất khẩu vỏ xe sang thị trường Mỹ trong năm 2015.

san pham cao su


Vật liệu polymer nói chung chịu giảm cấp bởi các tác động sinh học, hóa học, vật lý, cơ học từ môi trường, và thường sẽ chịu đồng thời tác động của các yếu tố này...


@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.