Đối với các sản phẩm cao su truyền động, giảm chấn, giảm xóc, … người thiết kế phải ước lượng được các điều kiện làm việc thực tế cũng như dự trù cho một số điều kiện khác ngoài dự kiến.

Cao su kẹp bao giảm chấn  Bạc đỡ chân vịt truyền động 
 Cao su kẹp bao giảm chấn Bạc đỡ chân vịt truyền động

cao su viet | npaShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.