Với một số ứng dụng có tiếp xúc trực tiếp thực phẩm, cao su phải được kiểm nghiệm là an toàn theo tiêu chuẩn.


Cao su thực phẩm
	Bi cao su EPDM thực phẩm
 Cao su thực phẩm Bi cao su EPDM thực phẩm

 

cao su viet | npa

Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.