Ngoài các yêu cầu thông thường về cơ lý tính như kháng mòn, bền kéo xé cao, dãn dư thấp..., sản phẩm cao su tách xương cá luôn cần phải đạt được chỉ tiêu "cao su phù hợp thực phẩm".

 Băng cao su ép cá | Fish deboning belt  Băng cao su tách xương cá | Fish bone separator belt
 Băng cao su ép cá | Fish deboning belt Băng cao su tách xương cá | Fish bone separator belt


cao su viet | tth


Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.