Các trục in sẽ quay với vận tốc khá cao, nghĩa là chúng phải có đủ độ bền. Các chất độn gia cường cần được dùng để gia tăng độ bền, và khi các trục có độ cứng thấp thì tổng lượng chất gia cường phải được giới hạn. Một sự cân bằng hợp lí giữa các chất gia cường và chất làm mềm là cần thiết. Các chất gia cường cũng cải thiện mođun và độ bền xé cho hợp chất cao su, đồng thời cài thiện đặc tính mài mòn.

Trục in ống đồng   Trục in flexo
Trục in ống đồng Trục in flexo
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.