Khi bấm vào Google chữ:

Images for rubber products thấy rất nhiều hình ảnh sản phẩm cao su của đồng nghiệp khắp nơi trên thế giới. Thật thú vị.

Ngày nay các công cụ tìm kiếm đã hỗ trợ rất nhiều cho việc tìm kiếm thông tin. 
Dưới đây là một trang khác có thể đọc được nhiều hơn về những thông tin giá trị, trình bày hình ảnh sản phẩm cao su đẹp, thân thiện.

http://www.cnrubberparts.com/rubber-gasket/
...
Rubber Gasket
We manufacturers a wide range of rubber gaskets. Rubber gaskets can be supplied in any shape from simple round or square designs to a rubber gasket with numerous holes and slots cut out of it in a bespoke design. Furthermore, adhesive rubber gaskets are also readily available to be manufactured. Common rubber gaskets are supplied as nitrile gaskets, neoprene gaskets,EPDM gaskets, and viton gaskets
...
Có thể tìm thấy nhiều thông tin chi tiết hơn tai các tiểu mục sau:

Rubber Parts, Molded Rubber Parts, Rubber Seals, Rubber Gasket, Rubber Roof Flashing, Rubber Bellow, Rubber Bushing, Rubber Grommets, Rubber Bumper, Rubber Stopper, Rubber Cap, Rubber Washer, Rubber Cup, Rubber diaphragm, Rubber Spacer...

...


Cảm ơn trang web: cnrubberparts


Nguồn: 
(tth)


ong cao su
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.