So với tác động của chất lỏng thì có rất ít phép thử xác định tác động của chất khí lên cao su, hầu hết sự ngoại trừ đáng chú ý là đối với không khí và ozone ( tính thấm khí). Điều này phản ánh một lượng nhỏ các ứng dụng khi mà các chất khí ngoài oxy và ozone khí quyển có vai trò quan trọng. Phép thử với không khí hoặc oxy được đưa ra trong các phép thử trong phòng thử nghiệm bằng cách lão hóa nhiệt. Sự lão hóa thời tiết tự nhiên sẽ bao gồm tác động của oxy cũng như ánh sáng mặt trời, mưa và ozone. Các phép thử thời tiết nhân tạo có thể bao gồm các tác động của không khí, ánh sáng và nước. Rõ ràng là tất cả các tác động môi trường từ lão hóa nhiệt đến lão hóa thời tiết nhân tạo được kết nối với nhau rất nhiều và có sự thuận tiện lớn khi chúng đã bị tách ra theo cách thức hiện nay. 

Không có xuất hiện được bất kỳ phương pháp tiêu chuẩn chung nào dành cho sự ảnh hưởng của chất khí và đối với bất kì chất khí và sản phẩm cụ thể nào thì một phép thử chuyên ngành sẽ cần phải được đưa ra. Đối với hơi hoặc khí thì khá dễ dàng để có thể đạt được trạng thái lỏng, chất lỏng thường được sử dụng nhưng đối với các chất khí khác  sẽ cần thiết để đưa ra một phép thử đặc biệt sử dụng  buồng tiếp xúc lưu thông khí. Các khó khăn thực tế khi thử nghiệm tính kháng môi trường chính là xử lý một cách an toàn chất khí nếu nó là chất độc hại hoặc có nguy cơ gây ra một vụ nổ. 

Trường hợp cao su tiếp xúc với khí ở áp suất cao, số lượng đáng kể của chất khí sẽ được hấp thụ. Nếu áp lực được xả ra là tương đối nhanh chóng thì khí giãn nở có thể gây  ra bọt và vỡ - hiện tượng thường được gọi là giải nén nổ. Xem xét chi tiết của tất cả các yếu tố liên quan đã được đưa ra bởi Briscoe et al và một nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận cơ học phá hủy được tiến hành bởi Stevenson và Morgan, bao gồm một phép thử mà họ đưa ra để theo dõi tác động của áp suất trên một lỗ hổng được tạo ra. 

Tài liệu tham khảo: Roger Brown, PHYSICAL TESTING OF RUBBER, Springer Science-i-Business Media, Inc. 
(tth-vlab-caosuviet)

 Ruột hơi silicon buồng sấy thuốc  Miếng cao su thử độ kín
 Ruột hơi silicon buồng sấy thuốc  Miếng cao su thử độ kínShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.