Trong ngành tole thép có nhiều vị trí cần sử dụng các sản phẩm PU phụ trợ trong dây chuyền sản xuất. Cao Su Việt nhận gia công các vòng PU này với các tính năng phù hợp.


Vòng PU đế dao Vòng PU đế dao cắt biên
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.