Thùng đánh bóng là sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau phụ thuộc vào loại máy móc mà khách hàng sử dụng. Cao Su Việt sản xuất các loại thùng đánh bóng này dựa trên các yêu cầu của khách hàng cho từng loại đặc thù, kể cả nhưng thùng có kích thước lớn và nhiều ngăn.

Thùng đánh bóng linh kiện
Thùng PU đánh bóng ướt
 Thùng đánh bóng linh kiện  Thùng PU đánh bóng ướt

cao su viet | npaShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.