Trong một số máy móc công nghiệp, miếng gạt PU được sử dụng cho những mục đích khác nhau, ví dụ như gạt thuốc trong ngành dược, gạt mực trong ngành in ấn. Mỗi sản phẩm cụ thể có những yêu cầu về kích thước và độ cứng nhất định, đặc biệt hơn là phải đạt tiêu chuẩn phù hợp với nhà máy sản xuất như RoHS, FDA, …

Miếng gạt PU ngành dược
Thanh PU gạt mực
 Miếng gạt PU ngành dược  Thanh PU gạt mực

cao su viet | npaShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.