Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) là tổ chức liên chính phủ được thành lập từ năm 1970.

Chức danh hội viên được mở rộng cho chính phủ của các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên. Từ 30/11/2009, ANRPC có 10 hội viên là chính phủ của các quốc gia Kampuchea, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Singapore, Srilanka, Thai Lan và Việt Nam. Mười nước trên đã sản xuất khoảng 94% sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong năm 2008.

Tầm nhìn

Ngành cao su thiên nhiên bền vững về mặt sinh thái và xã hội, hiệu quả về mặt kinh tế.

Nhiệm vụ

Tiếp tục cải thiện năng suất cao su tiểu điền, giảm chi phí, nâng giá trị gia tăng trong khu vực cao su hạ nguồn, tìm kiếm các nguồn thu nhập phụ, đầu tư vốn vào tính năng thân thiện sinh thái của cao su thiên nhiên và như vậy sẽ cải thiện đời sống người trồng cao su.


Chức năng

ANRPC là nguồn thống kê đáng tin cậy và các thông tin khác về ngành cao su thiên nhiên của các nước hội viên. Là một diễn đàn quốc tế về phân tích và hoạch định chính sách liên quan đến lợi ích của các nhà sản xuất cao su thiên nhiên ở các nước hội viên. Các chức năng chính là:
Là Trung tâm các nguồn thông tin đáng tin cậy và cập nhật về ngành cao su thiên nhiên.
Xúc tiến các hoạt động nhằm dẫn đến phát triển bền vững trong sản xuất, chế biến, tiếp thị và tiêu thụ cao su thiên nhiên.
Quảng bá cao su thiên nhiên là loại nguyên liệu công nghiệp thân thiện môi trường với tính năng phủ xanh và các đóng góp của nó về mặt xã hội và sinh thái.
Xác định các thách thức và cơ hội ngắn, trung và dài hạn thông qua đảm nhận các nghiên cứu thích hợp về ngành cao su.
Thiết lập các liên kết với các viện liên quan bao gồm các tổ chức cao su quốc tế nhằm chia sẽ thông tin và hợp tác kỹ thuật.
Thực hiện các khuyến cáo về chính sách cho các chính phủ hội viên khi cần thiết

Cơ cấu tổ chức

Cơ quan tối cao của Hiệp hội là Đại hội đồng bao gồm tất cả các chính phủ hội viện. Đại hội đồng thông thường họp mỗi năm một lần.

Ban chấp hành thực hiện các chức năng của Hiệp hội giữa các kỳ họp của Đại hội đồng. Ban chấp hành bao gồm các chính phủ hội viên và được giao quyền để quyết định các vấn đề thủ tục, các quy định khung và thành lập các tiểu ban khi cần thiết. Từ ngày 30/11/2009, các tiểu ban sau sẽ hoạt động dưới quyền Ban chấp hành nhằm cung cấp các thông tin kỹ thuật và các khuyến nghị về nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành cao su:
Tiểu ban về thông tin và thống kê
Tiểu ban về các vấn đề ngành cao su
Nhóm chuyên gia về phân tích cung-cầu
Nhóm chuyên gia về Dự án quảng bá cao su thiên nhiên là nguyên liệu thân thiện môi trường và nguồn lực có thể tái sinh

Trụ sở chính và Văn phòng Hiệp hội

Trụ sở chính của ANRPC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Chính phủ Malaysia đăng cai Văn phòng hiệp hội làm việc tại lầu 7 của Tòa nhà Malaysian Rubber Board, đối diện với Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur. Thời gian làm việc của Văn phòng hiệp hội từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều – từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Ngôn ngữ chính thức

Ngôn ngữ chính của Hiệp hội là tiếng Anh.


(tth)

     Dây curoa bằng cao su thiên nhiên
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.