Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và hợp tác xã Nattawut Saikuar sẽ củng cố 3 cơ quan trong tiến trình nâng giá cao su thiên nhiên lên 120 baht một kilogam.

Ông Nattawut cho biết ông sẽ thúc đẩy về mặt pháp lý tại quốc hội để củng cố Cơ quan Quỹ hỗ trợ tái canh (ORAFF: Office of the Rubber Replanting Aid Fund), Cơ quan đại điền cao su và Viện nghiên cứu cao su Thái Lan (RRIT: Rubber Research Institute of Thailand) như là một phần của kế hoạch dài hạn nâng giá cao su.
Ông cho biết việc sát nhập sẽ cải thiện sự hợp tác giữa các cơ quan và thành lập một thể chế có trách nhiệm đối với tất cả các giai đoạn sản xuất cao su.


Ông Nattawut cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng thương mại Boonsong Teriyapirom và Bộ Tài chính Kittiratt Na-Ranong cách kết hợp công việc của ba bộ liên quan đến ngành cao su.
Bộ Nông nghiệp giám sát sản xuất cao su, Bộ Thương mại giám sát việc phân phối và Bộ Tài chính theo dõi tài chính.

Ông cũng có kế hoạch đưa Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm về các sản phẩm sơ chế để tăng giá cao su.
Giá thị trường cao su là 80-90 baht một kilogam.
Ông Nattawut cũng đã yêu cầu Vụ trưởng Vụ Xúc tiến Hợp tác xã dự thảo đề xuất để phát triển hợp tác xã. Hợp tác xã hiện nay có trên 10 triệu hội viên trên toàn quốc.
Với sự hỗ trợ của chính phủ, các hợp tác xã sẽ có vai trò rộng hơn trong đầu tư, tạo công ăn việc làm, kích thích kinh tế và nhu cầu tiêu thụ.

Công chức sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong thực thi các chính sách của chính phủ, ông cho biết thêm.

(Hiệp hội Cao su VN biên dịch, nguồn: Bangkok Post, Thailand)
Nguồn:

(tth)Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.