Các sản phẩm tráng varnish cần khả năng chịu dung môi tốt và bề mặt được đánh bóng đẹp. Cao Su Việt có nguyên liệu PU và cách gia công phù hợp cho các sản phẩm tráng varnish này như vành tráng bóng, bánh in, trục tráng bóng, …

Bánh in PU bao bì thiếc
Trục tráng phủ varnish lên thiếc
 Bánh in PU bao bì thiếc Trục tráng phủ varnish lên thiếc

cao su viet | npaShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.