Bên cạnh bọc mới, gia công cả lõi các sản phẩm PU, Cao Su Việt còn mài lại các sản phẩm cũ chưa hư hỏng quá nặng để giảm chi phí cho khách hàng, tăng thời gian sử dụng của sản phẩm.

Mài tròn bánh đà PU
Mài trục PU tráng varnish trên thiếc
 Mài tròn bánh đà PU  Mài trục PU tráng varnish trên thiếc

cao su viet | npaShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.